Dokumenty CKT

Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia
NR X/258/19

Dokumenty wewnętrzne regulujące pracę placówki:

Zobacz także: