Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Zasady rekrutacji

Spis informacji

Rekrutacja na warsztaty przyszłości....

Baner Warsztaty matematyczne dla przyszłych Olimpijczyków

W Centrum Kreatywności Talent otwieramy warsztaty dla wszystkich, którzy marzą o osiąganiu sukcesów w Konkursach i Olimpiadach Matematycznych. Zajęcia skierowane są do uzdolnionej młodzieży z klas IV - VI szkoły podstawowej.

Aby dołączyć do zespołu należy spełnić następujące warunki:

Uwaga!

Osoby zainteresowane warsztatami dla przyszłych Olimpijczyków, u których zdiagnozowano wysoki poziom kompetencji matematycznych w ramach realizowanego przez CKT Projektu Odkrywamy Talenty będą zwolnione z udziału w teście psychologicznym badania potencjału i kompetencji matematycznych.

ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 15.09.2022r.

Tomasz Fulara

Tomasz Fulara - znakomity matematyk z pasją muzyczną. Nauczyciel z bogatym doświadczeniem w pracy z młodzieżą w wieku szkolnym. Jego wychowankowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach matematycznych oraz w życiu osobistym.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Rekrutacja na zajęcia w CKT w roku szkolnym 2022/2023

Rozpoczynamy nabór na zajęcia w nowym roku szkolnym 2022/2023!

W przypadku kontynuacji uczestnicy zajęć mają zapewnione miejsce w wybranej grupie zajęciowej po dostarczeniu do dnia 10 czerwca 2022r. formularza DEKLARACJI KONTYNUACJI ZAJĘĆ do nauczyciela prowadzącego lub sekretariatu Centrum Kreatywności Talent.

DEKLARACJA_KONTYNUACJI (plik PDF)

Dla nowych kandydatów zapisy na zajęcia odbywają się w postępowaniu rekrutacyjnym wg poniższego harmonogramu:

REKRUTACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

TERMINY

ZADANIA

13-27.06.2022r.

Złożenie w placówce dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne składane są drogą elektroniczną lub w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent i na stronie internetowej CKT: www.talent.wroclaw.pl

04.07.2022r.
godz. 14.00

Informacja w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki dostępna w sekretariacie CKT.

05.07.2022r.
godz. 14.00

W sytuacji wolnych miejsc podanie informacji o rekrutacji uzupełniającej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
w sytuacji, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami

TERMINY

ZADANIA

17 – 26.08.2022r.

Złożenie w placówce dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne składane są drogą elektroniczną lub w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione
w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent i na stronie internetowej CKT: www.talent.wroclaw.pl

31.08.2022r. godz.14.00

Informacja w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki dostępna w sekretariacie CKT.

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych (najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2016r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

ZGŁOSZENIE (plik PDF)
REGULAMIN UCZESTNIKA (plik PDF)

KARTA_REKRUTACYJNA (plik PDF)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do Centrum kreatywności Talent na rok szkolny 2022/2023

L.pKryteriawartość
punktacji
dokumenty potwierdzające kryteria
1Kontynuacja zajęć w Centrum kreatywności Talent20oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
2Motywacja własna uczestnika30oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
3Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z zajęć w CKT10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ

REGULAMIN REKRUTACJI (plik PDF)

Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej CKT (https://talent.wroclaw.pl/rodo)

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

KONTAKT:

Rekrutacja na feryjne warsztaty artystyczno-naukowe w Centrum Kreatywności Talent 2022r.

LOGO

Zapraszamy do zapisywania się na feryjne warsztaty artystyczno-naukowe!!!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół, zaczynając od klasy I szkoły podstawowej,
spędzających ferie w mieście.

Warsztaty będą zorganizowane w dwóch turnusach:

31.01.2022 - 04.02.2022
07.02.2022 - 11.02.2022

Różnorodne zajęcia oferowane przez nasze pracownie artystyczne i edukacyjne będą odbywać się
od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00

Liczba miejsc ograniczona: grupa może liczyć 12 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

OBOWIĄZUJE REKRUTACJA !!!

Termin: 04.01.2022 - 26.01.2022 (godzina 14.00)

Dokumenty rekrutacyjne:

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)
REGULAMIN UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub przesłać skan na e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku wyboru drogi elektronicznej oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym pierwsze warsztaty.

Feryjne warsztaty artystyczno-naukowe są bezpłatne. Centrum Kreatywności Talent nie zapewnia wyżywienia w czasie turnusów. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniego zaprowiantowania.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

KONTAKT:

Rekrutacja na zajęcia wokalno-muzyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w CKT 2021/2022 - informacja uzupełniająca

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2021/2022

Centrum Kreatywności Talent poszerza swoją ofertę o NOWE zajęcia wokalno-muzyczne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warsztaty ruszają od listopada 2021 w środy i piątki w godzinach 15.00 - 18.00. Zajęcia prowadzi Filip Kozłowski - pedagog, dyrygent, animator kultury, pracujący na co dzień zarówno z najmłodszymi, jak i dojrzałymi miłośnikami muzyki. Zapraszamy do zgłaszania dzieci oraz wypełnienia formularzy aplikacyjnych.

ZGŁOSZENIE_UCZESTNIKA (plik PDF)
REGULAMIN UCZESTNIKA(plik PDF)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2021/2022 - informacja uzupełniająca

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2021/2022

Informujemy, że na podstawie dostarczonych do Sekretariatu CKT dokumentów, uczestnicy zostali zakwalifikowani na zajęcia w wybranych pracowniach.

Zakończyliśmy nabór do następujących pracowni:

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w pozostałych naszych pracowniach artystycznych i edukacyjnych.

Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

ZGŁOSZENIE_UCZESTNIKA (plik PDF)
REGULAMIN UCZESTNIKA(plik PDF)
KARTA_REKRUTACYJNA(plik PDF)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2021/2022

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2021/2022

Rozpoczynamy nabór na zajęcia w nowym roku szkolnym 2021/2022

W przypadku kontynuacji uczestnicy zajęć mają zapewnione miejsce w wybranej grupie zajęciowej po dostarczeniu do dnia 11 czerwca 2021r. formularza DEKLARACJI KONTYNUACJI ZAJĘĆ do nauczyciela prowadzącego lub sekretariatu Centrum Kreatywności Talent. W przypadku kontynuacji kilku zajęć w różnych pracowniach należy złożyć osobne DEKLARACJE na każde z nich.

DEKLARACJA_KONTYNUACJI (plik PDF)

Dla nowych kandydatów zapisy na zajęcia odbywają się w postępowaniu rekrutacyjnym wg poniższego harmonogramu:

REKRUTACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

TERMINY

ZADANIA

14.06-25.06.2021r.

Złożenie w placówce dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne składane są drogą elektroniczną lub w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent i na stronie internetowej CKT: www.talent.wroclaw.pl

02.07.2020r.
godz. 14.00

Informacja w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki dostępna w sekretariacie CKT.

05.07.2020r.
godz. 14.00

W sytuacji wolnych miejsc podanie informacji o rekrutacji uzupełniającej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
w sytuacji, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami

TERMINY

ZADANIA

16 – 27.08.2020r.

Złożenie w placówce dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne składane są drogą elektroniczną lub w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione
w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent i na stronie internetowej CKT: www.talent.wroclaw.pl

31.08.2020r. godz.14.00

Informacja w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki dostępna w sekretariacie CKT.

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych (najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2015r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

ZGŁOSZENIE_UCZESTNIKA (plik PDF)
REGULAMIN UCZESTNIKA (plik PDF)
KARTA_REKRUTACYJNA(plik PDF)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do Centrum kreatywności Talent na rok szkolny 2021/2022

L.pKryteriawartość
punktacji
dokumenty potwierdzające kryteria
1Kontynuacja zajęć w Centrum kreatywności Talent20oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
2Motywacja własna uczestnika30oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
3Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z zajęć w CKT10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ

Pełna wersja Regulaminu Rekrutacji (plik PDF) REGULAMIN REKRUTACJI
Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej CKT (https://talent.wroclaw.pl/rodo)

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

KONTAKT:

Rekrutacja na wakacyjne warsztaty kreatywności w CKT 2021/2022

Zapraszamy do udziału w WAKACYJNYCH WARSZTATACH KREATYWNOŚCI !

termin realizacji: 23.08 - 27.08 2021r

godzina:15.00 - 17.00

grupa (12 osób): młodzież szkolna klasy V-VIII

Rekrutacja trwa do 16.08.2021 do godziny 12.00 lub zapełnienia miejsc w grupie.

Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

KARTA_ZGŁOSZENIA_UCZESTNIKA_2021

REGULAMIN UCZESTNIKA_2021

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:

sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Powszechnie wiadomo, że dzieci i młodzież najchętniej uczą się przez zabawę. Dlatego właśnie nasze wakacyjne warsztaty kreatywności pobudzają wyobraźnię, zachęcają do podejmowania wyzwań oraz rozwijają umiejętność pracy w grupie i zdrową rywalizację. W czasie twórczych zajęć młodzież pozna interesujące sposoby na spędzenie czasu, bez wykorzystania do tego smartfonów, komputerów czy innych urządzeń elektronicznych. Źródłem inspiracji są publikacje Profesora Krzysztofa J. Szmidta, prekursora twórczej edukacji i edukacji ku twórczości, propagatora innowacyjnych sposobów na zabawę i edukację.

Rekrutacja na wakacyjne warsztaty artystyczno-naukowe - ZAMKNIĘTA

Rekrutacja na wakacyjne warsztaty artystyczno-naukowe - ZAMKNIĘTA!!!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych (klasy 0-VIII),
spędzających wakacje w mieście.

Warsztaty będą zorganizowane w trzech turnusach:

28.06.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
23.08.2021 - 27.08.2021

Różnorodne zajęcia oferowane przez nasze pracownie artystyczne i edukacyjne będą odbywać się
od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00

Liczba miejsc ograniczona: grupa może liczyć 12 uczestników, w każdym lipcowym turnusie rekrutujemy do dwóch grup. Natomiast w turnusie sierpniowym będzie tylko jedna grupa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

OBOWIĄZUJE REKRUTACJA !!!

Termin: 24.05.2021 - 20.06.2021 (godzina 12.00)

Dokumenty rekrutacyjne:

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)
REGULAMIN UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub przesłać skan na e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku wyboru drogi elektronicznej oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym pierwsze warsztaty.

UWAGA!
Wakacyjne warsztaty artystyczno-naukowe są bezpłatne. Centrum Kreatywności Talent nie zapewnia wyżywienia w czasie turnusów. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniego zaprowiantowania.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

KONTAKT:

Procedury bezpieczeństwa związane z Covid-19

Centrum Kreatywności Talent
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Nowe zasady uczestniczenia w zajęciach Centrum Kreatywności Talent
Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.