Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

REKRUTACJA

Spis informacji

Rekrutacja na feryjne warsztaty artystyczno-naukowe w CKT (2023/2024)

LOGO

Zapraszamy do zapisywania się na feryjne warsztaty artystyczno-naukowe!!!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół, zaczynając od klasy I szkoły podstawowej,
spędzających ferie w mieście.

Warsztaty będą zorganizowane w dwóch turnusach:

15.01.2024 - 19.01.2024
22.01.2024 - 26.01.2024

Różnorodne zajęcia oferowane przez nasze pracownie artystyczne i edukacyjne będą odbywać się
od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00

Liczba miejsc ograniczona: grupa może liczyć 12 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały dzieci uczęszczające regularnie na zajęcia w Centrum Kreatywności Talent.

OBOWIĄZUJE REKRUTACJA !!!

Termin: 15.12.2023 - 05.01.2024 (godzina 14.00)

Dokumenty rekrutacyjne:

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)

REGULAMIN UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub przesłać skan na e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku wyboru drogi elektronicznej oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym pierwsze warsztaty.

Feryjne warsztaty artystyczno-naukowe są bezpłatne. Centrum Kreatywności Talent nie zapewnia wyżywienia w czasie turnusów. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniego zaprowiantowania.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

KONTAKT:

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na zajęcia w CKT (2023/2024)

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap procesu rekrutacji na zajęcia w Centrum Kreatywności Talent na rok szkolny 2023/2024. Po dokładnej analizie zgłoszeń, zamykamy zapisy do Pracowni matematycznej. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do pozostałych Pracowni artystycznych i edukacyjnych, gdzie nadal posiadamy wolne miejsca. Szczególnie zachęcamy uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do udziału w zajęciach matematycznej Grupy "Przyszłych Olimpijczyków", a uczniów klas VI-VIII do zapisywania się na warsztaty w Pracowni eksperymentu chemicznego.
Uwzględniając Państwa sugestie i oczekiwania, od września otwieramy nowe Pracownie:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszych zajęciach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo coś, co spełni oczekiwania i zainteresowania Państwa dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Centrum Kreatywności Talent

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRUGIEGO ETAPU NABORU

Rekrutacja uzupełniająca trwa do dnia 25.08.2023r.

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczęszczające do wrocławskich placówek oświatowych
(najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2017r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

REGULAMIN UCZESTNIKA_2023
ZGŁOSZENIE_2023

Druki dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej CKT.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

UWAGA! Rekrutacja na zajęcia w CKT w roku szkolnym 2023/2024

TERMINYZADANIA
29.05.2023r.-09.06.2023r.Potwierdzenie kontynuacji uczestnictwa w zajęciach
26.06.2023r.-05.07.2023r.I etap rekrutacji elektronicznej
06.07.2023r.-07.07.2023r.Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej
11.07.2023r.Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji
(do godziny 15.00)
21.08.2023r.-25.08.2023r.Rekrutacja uzupełniająca
31.08.2023r.Ogłoszenie wyników rekrutacji
(do godziny 15.00)

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych
(najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2017r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

REGULAMIN UCZESTNIKA_2023
ZGŁOSZENIE_2023

Druki dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej CKT.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Rekrutacja na wakacyjne warsztaty artystyczno-naukowe w CKT w roku szkolnym 2022/2023

LOGO

Rusza rekrutacja na wakacyjne warsztaty artystyczno-naukowe!!!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół, zaczynając od klasy I szkoły podstawowej,
które spędzają wakacje w mieście.

Warsztaty będą zorganizowane w dwóch turnusach z podziałem na grupy wiekowe:

26.06.2023 - 30.06.2023 (dwie grupy: młodsza-klasy I-IV, starsza-klasy V-VIII)
03.07.2023 - 07.07.2023 (dwie grupy: młodsza-klasy I-IV, starsza-klasy V-VIII)

Różnorodne zajęcia oferowane przez nasze pracownie artystyczne i edukacyjne będą odbywać się
od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00

Liczba miejsc ograniczona: grupa może liczyć 15 uczestników.

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do grup mają dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 na popołudniowe warsztaty w CKT.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OBOWIĄZUJE REKRUTACJA !!!

Termin: 22.05.2023r - 12.06.2023r (godzina 14.00)

Rodzice zobligowani są do potwierdzenia chęci uczestnictwa w warsztatach
w terminie 13.06.2023 - 15.06.2023r. (do godziny 14.00).

Po tym terminie, na wolne miejsca, będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej.

Dokumenty rekrutacyjne:
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)
REGULAMIN UCZESTNIKA (Plik PDF do pobrania)

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub przesłać skan na e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku wyboru drogi elektronicznej oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym pierwsze warsztaty.

Wakacyjne warsztaty artystyczno-naukowe są bezpłatne. Centrum Kreatywności Talent nie zapewnia wyżywienia w czasie turnusów. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniego zaprowiantowania.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

KONTAKT:

Rekrutacja na zajęcia w CKT w roku szkolnym 2022/2023

LOGO

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych
(najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2016r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja dla grup zorganizowanych na tematyczne warsztaty w CK Talent 2022/2023

LOGOProsimy o kontakt z panią Danutą Pilch w celu zarezerwowania dogodnego terminu zajęć i uzyskania dodatkowych informacji pod numerem telefonu: 71 798 67 06 wew.102
lub przez formularz zgłoszeniowy: pracownia dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja na warsztaty przyszłości....

Baner Warsztaty matematyczne dla przyszłych Olimpijczyków

W Centrum Kreatywności Talent otwieramy warsztaty dla wszystkich, którzy marzą o osiąganiu sukcesów w Konkursach i Olimpiadach Matematycznych. Zajęcia skierowane są do uzdolnionej młodzieży z klas IV - VI szkoły podstawowej.

Aby dołączyć do zespołu należy spełnić następujące warunki:

Uwaga!

Osoby zainteresowane warsztatami dla przyszłych Olimpijczyków, u których zdiagnozowano wysoki poziom kompetencji matematycznych w ramach realizowanego przez CKT Projektu Odkrywamy Talenty będą zwolnione z udziału w teście psychologicznym badania potencjału i kompetencji matematycznych.

ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 15.09.2022r.

Tomasz Fulara

Tomasz Fulara - znakomity matematyk z pasją muzyczną. Nauczyciel z bogatym doświadczeniem w pracy z młodzieżą w wieku szkolnym. Jego wychowankowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach matematycznych oraz w życiu osobistym.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Procedury bezpieczeństwa związane z Covid-19

LOGO

Centrum Kreatywności Talent
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.