Napisz do nas

Warto przeczytać

Spis informacji

„Moniuszko inaczej śpiewany” - muzyczna propozycja dla dzieci i dorosłych

Dziś chcemy zarekomendować nie książkę, lecz muzyczny album Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego "Moniuszko inaczej śpiewany", nagrany przez chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska oraz NFM Orkiestrę Leopoldinum pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. Na płycie zrealizowanej we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki znalazły się utwory tego kompozytora opracowane przez Romana I. Drozda.

Wiemy, że był wybitnym kompozytorem, jedynym muzykiem, który pracując w kraju w najcięższym dla narodu okresie, w tak niesprzyjających warunkach, siłą swego talentu i charakteru, uporu i wytrwałości zdobył sobie stanowisko o znaczeniu wyjątkowym.

pisał Witold Rudziński w swojej książce o Stanisławie Moniuszce. Jego opery i pieśni stały się doskonałym nośnikiem treści patriotycznych. Te ostatnie pod względem ilościowym stanowią zdecydowaną większość – Moniuszko napisał ich ok. 300. Zebrane w kolejnych tomach Śpiewników domowych, stały się odpowiedzią na potrzeby ówczesnego społeczeństwa. Moniuszko komponował zarówno krótkie piosenki zwrotkowe, przeznaczone dla amatorów, jak i wieloczęściowe utwory balladowe, tworzone z myślą o śpiewakach zawodowych. Tym samym Moniuszko zatarł granicę między sztuką elitarną a popularną, tzn. atrakcyjną dla szerszego grona odbiorców.

Podobna idea przyświeca projektowi Akademia Chóralna, którego celem jest rozpowszechnianie śpiewu, w tym przede wszystkim śpiewu zbiorowego. W przedsięwzięciu udział wzięło kilkanaście chórów dziecięcych i młodzieżowych. Ogromną energię i radość muzykowania odnajdziecie w niniejszym nagraniu „Moniuszko inaczej śpiewany” Na warsztat zostały wzięte najbardziej znane melodie Stanisława Moniuszki. Roman Ilia Drozd przetworzył je na język współczesny, zdecydowanie bliższy młodym wykonawcom i odbiorcom. W nowym opracowaniu zostały przeznaczone na głosy solowe, chóry jednorodne, fortepian, orkiestrę smyczkową oraz instrumenty perkusyjne z elementami body percussion.

Podsumowanie projektu

„Niska samoocena u dzieci” - Margot Sunderland

Samoocena dzieci jest bardzo ważna dla ich rozwoju, a buduje się w oparciu o relacje z najbliższymi. Wszyscy jesteśmy zdania, że dzieci powinny dorastać w miłości oraz w poczuciu szacunku i akceptacji. Pozytywne wzorce zachowań, dostarczone przez rodziców i inne osoby znaczące, są dla nich wsparciem i bazą do budowania własnego systemu wartości. Dzieci z wysoką samooceną są aktywne, czasem przebojowe, nie boją się wyzwań, samodzielnie podejmują inicjatywę.

Zdarza się, że dzieci bardzo zdolne nie znajdują zrozumienia wśród rówieśników. Odstają od swojej grupy wiekowej wiedzą i zainteresowaniami, ich nowatorskie pomysły nie znajdują akceptacji przyjaciół. Spotykając się z ciągłą krytyką wycofują się i zamykają w sobie. Dzieci z niską samooceną są pełne lęku i wątpliwości. Nieustannie spodziewają się porażek i widzą świat w ciemnych barwach. Jak tego uniknąć radzi Margot Sunderland w swojej książce "Niska samoocena u dzieci", która ma charakter poradnika. Lektura tej pozycji pozwoli na zrozumienie źródeł niskiej samooceny dziecka i emocji, które kryją się za jego „trudnym” zachowaniem. Autorka pokazuje w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, aby uodpornić je na negatywny wpływ środowiska oraz pomóc mu wyjść z cienia i rozwinąć skrzydła.

Margot Sunderland jest brytyjskim psychologiem dziecięcym i psychoterapeutą. Pracuje z rodzinami i dziećmi od ponad 30 lat. Jest autorką ponad dwudziestu książek z zakresu zdrowia psychicznego dzieci, które łącznie zostały przetłumaczone na osiemnaście języków i opublikowane w 24 krajach.

Origami dla dzieci według Doroty Dziamskiej

Pozycje przygotowane przez Dorotę Dziamską są inne niż wszystkie. Autorka zwraca uwagę na rozwój procesów twórczych dzieci. Składanie papieru nie tylko rozwija sprawność manualną, ale również ma wielki wpływ na rozwój sprawności językowej, wyodrębnionych czynności słuchania, czytania, może znacząco wpływać na pamięć, koncentrację i koordynację. Dorota Dziamska autorka wielu książek o origami dla dzieci w jednej z nich napisała:

"Origami to sztuka, która podobnie jak ogród rozwija się i ciągle zaskakuje nowymi, interesującymi kształtami papierowych modeli. Nieskończona liczba cudów w papierowym ogrodzie to morze kwiatów, drzew i roślin tych odkrytych, ale również tych, które istnieją w naszej wyobraźni".

Zachęca rodziców, pedagogów i nauczycieli, aby wykorzystywali sztukę składania papieru jako metodę systematycznej fachowej stymulacji i rozwoju psycho-fizycznego oraz wyobraźni dzieci.

Oto kilka propozycji z niezwykle bogatej oferty pani Doroty Dziamskiej:

,,Dodaj mi skrzydeł! Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną?” - Joanna Steinke-Kalembka

Książka porusza ważne tematy dla rozwoju dziecka. Pokazuje jak w prosty sposób pomóc dziecku realizować jego pasje, zainteresowania i zamierzone cele oraz radzić sobie z porażkami. Autorka odpowiada na pytania jak motywować dziecko do podejmowania samodzielnych działań, dbać o rozwój jego potencjału intelektualnego i mądrze budować relacje rodzinne. Obala również wiele powszechnych mitów na temat współczesnego wychowania.

Joanna Steinke-Kalembka –doświadczona terapeutka dziecięca i trenerka zdolności personalnych, podpowiada jak rozwijać motywację wewnętrzną u dzieci i jak sprawić, by nasze pociechy bez przymusu chciały się uczyć. Zamiast gróźb, które najczęściej nie przynoszą rezultatu, lepiej budować świadomą relację i wspierać dzieci w rozpoznawaniu własnych emocji i predyspozycji. Poradnik zawiera szereg praktycznych wskazówek jak stosować metody mądrej pochwały i konstruktywnej krytyki, która nie rani uczuć małego człowieka.

Literatura Jespera Julla

JESPER JUUL (1948-2019) – duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie. Jest zdecydowanym przeciwnikiem autorytarnego wychowania, opartego na posłuszeństwie i systemie kar. Podstawę wychowania wg. Juula stanowią odpowiedzialne relacje w rodzinie, duchowe przewodnictwo i zaufanie do naturalnych kompetencji dziecka. Dziecko wychowywane w rodzinie pełnej miłości i szacunku, jak również konsekwencji, nabywa cech niebywale potrzebnych w przyszłym życiu. Wzmacnia samoocenę i jest gotowe podejmować wiele nowych wyzwań, co jest podstawą do jego wszechstronnego rozwoju.

Juul napisał wiele książek-poradników dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Jest autorem pozycji literackich, w których w przystępny sposób porusza codzienne problemy z wychowaniem dzieci i młodzieży. Radzi w jaki sposób pomóc dzieciom rozwijać naturalne uzdolnienia. Jesper Juul wie, o czym pisze, znakomicie zna dziecięcą psychikę i chce pomóc w jej poznaniu innym dorosłym. Opiera się na swoim bogatym doświadczeniu pedagoga i terapeuty.

Polecane pozycje: