Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Status prawny

Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski Wrocławia.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia
NR X/258/19

Zobacz także:

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.