Napisz do nas

Pracownia psychologiczno – pedagogiczna ODKRYWAMY TALENTY

oferuje szeroką pomoc w rozpoznawaniu oraz diagnozowaniu uzdolnień dzieci i młodzieży, także specjalistyczne i wszechstronne wsparcie dla rodziców i nauczycieli utalentowanych uczniów. W zespole pracowni zatrudnieni są: psycholog, pedagog i doradca zawodowy. Specjaliści przygotowali ciekawą ofertę zajęć rozwijających techniki uczenia się i zapamiętywania, kształtujących kompetencje społeczne i komunikację w środowisku rówieśniczym oraz wspomagających proces twórczego myślenia. Pracownia świadczy wieloaspektowe wsparcie dla wrocławskich przedszkoli i szkół w zakresie doradztwa i pomocy w organizowaniu procesu edukacyjnego.

Zobacz także: