Napisz do nas

Pracownia matematyczna

oferta skierowana do wszystkich uczniów, którzy chcą rozwijać swoją pasję, wiedzę i umiejętności matematyczne. U nas poznasz nowe metody poszukiwania rozwiązań i uczenia się. Spojrzysz na „królową nauk” z nowej perspektywy. Uczestnicząc w zajęciach odkryjesz w sobie talent. Uwierz w siebie, bo i TY możesz zostać pierwszym polskim noblistą w dziedzinie matematyki. Zacznij już dziś!

Na zajęcia zaprasza pan Tomasz Fulara do sali 28 skontaktuj się z prowadzącym zajęcia

WTOREK15.00 - 16.30 grupa zaawansowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych

16.30 - 18.00 grupa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

18.00 - 19.30 grupa dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych

Edukacja zdalna:

1.W ramach zdalnych zajęć Pracowni matematycznej CKT przesyłam zadania do rozwiązania Możecie zaprosić Rodziców do wspólnego liczenia. Pozdrawiam serdecznie! Tomasz Fulara.

Zad. 1. Mamy dwie klepsydry. Piasek w mniejszej przesypuje się z góry na dół w czasie 7 minut, a w większej w ciągu 11 minut. Co zrobić, by za pomocą tych zegarów odmierzyć 15 minut?
Zad. 2. Dany jest prostopadłościenny, drewniany klocek, kartka papieru (na której zmieści się jedna ze ścian klocka), ołówek i linijka. Jak zmierzyć przekątną tego klocka?

Zad. 3 Udowodnij, że w dowolnym sześciokącie wypukłym suma miar dowolnych czterech kątów wewnętrznych jest większa od sumy miar pozostałych kątów wewnętrznych.
Zad. 4. Wykaż, że jeżeli środkowa i wysokość trójkąta poprowadzone z tego samego wierzchołka dzielą kąt przy tym wierzchołku na trzy równe kąty, to ten trójkąt jest prostokątny.

2. Dzień dobry. W ramach zajęć Pracowni matematycznej CKT przesyłam kolejne zadania do rozwiązania. Możecie zaprosić do współpracy Rodziców. Pozdrawiam serdecznie! Tomasz Fulara

Zad. 1. Udowodnij, że wśród pięciu dowolnie wybranych liczb naturalnych zawsze znajdą się trzy takie, których suma jest podzielna przez 3.
Zad. 2. W trapezie trzy boki są równe i każdy z nich ma długość a. Czwarty bok ma długość 2a. Oblicz długość przekątnej trapezu.

Zad.3 Niech m będzie liczbą całkowitą. Wykaż, że liczba m5-m (liczba m podniesiona do potęgi 5 minus m) jest podzielna przez 30.
Zad. 4. Oblicz promień kuli wpisanej w ostrosłup prawidłowy czworokątny, którego każda krawędź ma długość a.

Drugie spotkanie z matematykąTrzecie spotkanie z matematyką
Czwarte spotkanie z matematyką

Piąte spotkani z matematyką
Szóste spotkanie z matematykąTak pracujemy na zajęciach:

Zobacz także: