Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W CKT W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2021/2022Rozpoczynamy nabór na zajęcia w nowym roku szkolnym 2021/2022

W przypadku kontynuacji uczestnicy zajęć mają zapewnione miejsce w wybranej grupie zajęciowej po dostarczeniu do dnia 11 czerwca 2021r. formularza DEKLARACJI KONTYNUACJI ZAJĘĆ do nauczyciela prowadzącego lub sekretariatu Centrum Kreatywności Talent. W przypadku kontynuacji kilku zajęć w różnych pracowniach należy złożyć osobne DEKLARACJE na każde z nich.

DEKLARACJA_KONTYNUACJI (plik PDF)

Dla nowych kandydatów zapisy na zajęcia odbywają się w postępowaniu rekrutacyjnym wg poniższego harmonogramu:

REKRUTACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

TERMINY

ZADANIA

14.06-25.06.2021r.

Złożenie w placówce dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne składane są drogą elektroniczną lub w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent i na stronie internetowej CKT: www.talent.wroclaw.pl

02.07.2020r.
godz. 14.00

Informacja w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki dostępna w sekretariacie CKT.

05.07.2020r.
godz. 14.00

W sytuacji wolnych miejsc podanie informacji o rekrutacji uzupełniającej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
w sytuacji, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami

TERMINY

ZADANIA

16 – 27.08.2020r.

Złożenie w placówce dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne składane są drogą elektroniczną lub w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione
w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent i na stronie internetowej CKT: www.talent.wroclaw.pl

31.08.2020r. godz.14.00

Informacja w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki dostępna w sekretariacie CKT.
Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych (najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2015r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

ZGŁOSZENIE_UCZESTNIKA (plik PDF)
REGULAMIN UCZESTNIKA(plik PDF)
KARTA_REKRUTACYJNA(plik PDF)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do Centrum kreatywności Talent na rok szkolny 2021/2022

L.pKryteriawartość
punktacji
dokumenty potwierdzające kryteria
1Kontynuacja zajęć w Centrum kreatywności Talent20oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
2Motywacja własna uczestnika30oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
3Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z zajęć w CKT10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
Pełna wersja Regulaminu Rekrutacji (plik PDF) REGULAMIN REKRUTACJI
Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej CKT (https://talent.wroclaw.pl/rodo)

31 maja 2021 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.