Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

35 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka

Szachiści z całej Polski i nie tylko..., bo także z Czech i Niemiec, ponownie zmierzą się w turniejowych rozgrywkach.
Tegoroczny Memoriał odbędzie się w Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 117.

Turniej odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2021r.

Zapraszamy do udziału!

Po lewej stronie duże zdjęcie budynku Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu. Po prawej stronie znajdują się dwa mniejsze zdjęcia, umieszczone jedno nad drugim. Górne przedstawia grafikę przedstawiającą Czesława Błaszczaka wykonaną piórem. Dolne to fotografia mistrza.

(źródło:https://blaszczak.muks-srodmiescie.pl)

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami turnieju i zgłaszania się poprzez serwisy turniejowe:

35. Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka
(informacja z dnia 05.05.2021r.)

 1. Cel imprezy: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.
 2. Organizator: MUKS MDK Śródmieście Wrocław
 3. Termin: 4 – 6 czerwca 2021 r.
 4. Miejsce gry: Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu
 5. Grupy turniejowe:
 1. System rozgrywek:

Turnieje C, D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

 1. Przepisy turniejowe i ocena wyników:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 minut.

Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 10-minutowej przerwy między rundami.

 1. Wpisowe:

Wpisowe do turnieju wynosi:

w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa.

Uczniowie Mistrza Błaszczaka i Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2021 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

Wpisowe płatne na konto:

MUKS MDK Śródmieście Wrocław

05 1500 1067 121 0600 5578 50000

W terminie do 1.06.2021 (wpisowe zapłacone po tym terminie wzrasta o 20 zł).

 1. Nagrody:

W grupie A: puchary za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Dyplomy dla wszystkich uczestników.

W grupie B: puchary za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

Dyplomy dla wszystkich uczestników.

W grupie C: puchary i dyplomy za miejsca 1-3. I miejsce – 300 zł.

Reszta nagród zostanie podana do 3 rundy.

W grupie D: puchary i dyplomy za miejsca 1-3. I miejsce – 300 zł.

Reszta nagród zostanie podana do 3 rundy.

W grupie A najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka z Dolnego Śląska zdobywają prawo do bezpłatnego udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec do lat 8 w Sebnitz.

 1. Terminarz:

Piątek 4.06.2021

Sobota 5.06.2021

Niedziela 6.06.2021

Grupa A i B

Do 9:45 potwierdzanie udziału

10:00 – rundy I – IV (pomiędzy rundami 10 minutowe przerwy)

10:00 – rundy V – VII

Zakończenie – 15 minut po skończeniu się ostatniej partii w grupie.

Grupa C i D

Do 9:45 potwierdzanie udziału

10:00 – runda I

13:00 – runda II

10:00 – runda III

13:00 – runda IV

16:00 – runda V

10:00 – runda VI

13:00 – runda VII

Zakończenie – 15 minut po skończeniu się ostatniej partii w grupie.

 1. Informacje i zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa można: dokonać za pośrednictwem serwisu: www.chessarbiter.com lub mailowo na adres: michal.dzikowski@tlen.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi.

W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

źródło: https://blaszczak.muks-srodmiescie.pl/2021/05/02/34-memorial-komunikat/

5 maja 2021 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.