Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

NOWY konkurs literacko-plastyczny!

Zachęcamy do udziału w konkursie literacko - plastycznym!

Na zgłoszenia i prace czekamy od 15 marca do 25 kwietnia 2021!!!

Plakat konkursu literacko-plastycznego "zabawa słowem słowem malowane"
Tło plakatu jest w różnych odcieniach niebieskiego koloru. Plakat zawiera logo Centrum Kreatywności Talent: trzy gwiazdki z zaznaczonym lewym konturem, nazwę konkursu oraz informację o objęciu konkursu patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia.Centrum Kreatywności Talent organizuje I Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny

Nazwa konkursu podzielona na dwa człony: Zabawa słowem w kolorze czarnym oraz Słowem malowane w kolorze niebieskim.

Z uwagi na cele i reprezentowane wartości Konkurs został uznany za niezwykle cenną inicjatywę i objęty honorowym patronatem prezydenta Miasta Wrocławia - pana Jacka Sutryka.

Informacja: Wrocław miasto spotkań
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia.

Konkurs odbędzie się na dwóch płaszczyznach aktywności twórczej:

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym w następujących kategoriach wiekowych:

Każdy Uczestnik może wybrać jedną formę prezentacji swoich umiejętności lub wziąć udział w obu wariantach, wykorzystując zamieszczony formularz zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu

ZABAWA SŁOWEM SŁOWEM MALOWANE

Informacja o konkursie. Niebieskie tło, logo CKT oraz nazwa konkursu podzielona na dwa człony: Zabawa słowem w kolorze czarnym oraz Słowem malowane w kolorze niebieskim.

PROGRAM WYDARZENIA

1. Organizator konkursu:

Centrum Kreatywności Talent
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
tel. 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl
strona internetowa: www.talent.wroclaw.pl

2. Cele konkursu:
a) uwrażliwienie młodych odbiorców kultury na sztukę, odczucia estetyczne oraz piękno języka polskiego,
b) pielęgnowanie zakorzenionych w literaturze wartości uniwersalnych, takich jak patriotyzm, tolerancja czy demokracji,
c) popularyzacja polskiej literatury i sztuki,
d) propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
e) wyszukiwanie i rozwijanie młodych talentów,
f) doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy, stworzenie dzieciom
i młodzieży możliwości zaprezentowania własnego odbioru literatury:
- lub poprzez interpretację aktorską
- poprzez pracę plastyczną,
g) współpraca i zaangażowanie środowiska lokalnego,
h) promocja działań edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez miasto Wrocław
w okresie zagrożenia epidemiologicznego,
i) promocja działań Centrum Kreatywności Talent.

3. Uczestnicy:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0 – IV
- uczniowie klas V – VIII
- młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

4. Organizacja:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i będzie przebiegał jednocześnie na dwóch płaszczyznach:
- literacko- aktorskiej,
- plastycznej,
Uczestnik może wybrać jedną formę prezentacji swoich umiejętności lub wziąć udział w obu.

I. Część literacko – aktorska

a) Należy dokonać aktorskiej interpretacji wybranego dzieła (lub jego fragmentu), a następnie przesłać link do nagrania organizatorom na adres: pracowniateatr@talent.wroclaw.pl. Ocenie będzie podlegać przede wszystkim: dobór fragmentu/utworu, dykcja i ekspresja wykonania.

b) Autorzy utworów literackich są przyporządkowani do danej grupy wiekowej:

- uczniowie klas 0 –IV- twórczość Jana Brzechwy,
- uczniowie klas V – VIII - twórczość Wisławy Szymborskiej,
- młodzież szkół ponadpodstawowych - twórczość Olgi Tokarczuk

c) Każdy uczestnik może wysłać 1 nagranie.

d) Czas trwania nagrania nie może przekroczyć 3 minut.

e) Tekst może być recytowany lub odczytany. W każdej formie należy zwrócić uwagę na wartość artystyczną realizacji.

II. Część plastyczna

a) Należy na podstawie wybranego dzieła (lub jego fragmentu) wykonać pracę plastyczną będącą wizualną interpretacją tekstu. Zachęcamy do wyrażenia swoich odczuć związanych z utworem literackim w formie obrazu, który może być realistyczny, symboliczny, abstrakcyjny, ukazujący nastrój wybranego tekstu itp.

b) Autorzy utworów literackich są przyporządkowani do danej grupy wiekowej:

- uczniowie klas 0 –IV- twórczość Jana Brzechwy,
- uczniowie klas V – VIII - twórczość Wisławy Szymborskiej,
- młodzież szkół ponadpodstawowych - twórczość Olgi Tokarczuk

c) Ilość nadesłanych prac: 1

d) Technika wykonania pracy: dowolna

e) Format pracy: 50 x 70 cm w pionie lub poziomie

a) Na odwrocie pracy proszę wpisać: imię, nazwisko, wiek autora i tytuł wybranego fragmentu tekstu/ wiersza.

b) Wysyłając pracę należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA dostępną w załącznikach pod ogłoszeniem konkursu oraz (opcjonalnie) fragment tekstu bądź wybrany wiersz, na podstawie którego wykonana została praca plastyczna.

c) Prace należy nadsyłać na adres Organizatora:

Centrum Kreatywności Talent

ul. Jedności Narodowej 117

50-301 Wrocław

Z dopiskiem „ZABAWA SŁOWEM, SŁOWEM MALOWANE”

5. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:

- jury oceni prace nadesłane przez uczestników, z których wybierze te najlepsze,

- następnie publiczność oceni wybrane przez jury prace, spośród których wybrana zostanie (w ramach głosowania internetowego) Nagroda Publiczności.

6. Planowana data zakończenia: 15 czerwca

7. Informacje dodatkowe:

Wydarzenie będzie relacjonowane na oficjalnej stronie internetowej CKT oraz w mediach społecznościowych CKT.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

19 kwietnia 2021 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.