Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

Kompetencje, które warto posiadać, ponieważ zapewnią sukces w przyszłości

Kompetencje, które warto posiadać, ponieważ zapewnią sukces w przyszłościRaport Institute for The Future University of Phoenix1 z 2020 roku wskazuje czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa. Są wśród nich: wydłużenie życia, powszechna automatyzacja, wzrost znaczenia baz danych, nowe narzędzia komunikacji, nowe formy produkcji i globalizacja. Na tej podstawie przedstawione zostały też umiejętności przyszłości, czyli kompetencje, które pozwolą odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

W opinii pracodawców młodzi ludzie nie są dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy. Jednak w świetle najnowszych badań to bez wątpienia się zmieni. Kompetencje młodych pracowników, wychowanych w świecie nowych technologii, przyzwyczajonych do szumu informacyjnego, są bowiem praktycznie całkowicie tożsame z tzn. kompetencjami przyszłości, o których mówią eksperci i badacze z uniwersytetów na całym świecie.

Zdaniem Institute of the Future najbardziej pożądanymi umiejętnościami przyszłości będą:

Kompetencje, które warto posiadać, ponieważ zapewnią sukces w przyszłości

Nastały czasy, gdy dobre wykształcenie i znajomość języków obcych to podstawa funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym na pierwszy plan wysuwa się umiejętność praktycznego i dynamicznego wykorzystania teoretycznej wiedzy. Dlatego planując własną karierę zawodową lub przyszłość dziecka, należy pamiętać, aby już dziś zadbać o rozwój we właściwym kierunku.

Z raportu McKinsey “Skill Shift: Automation and the Future of the Workforce”, którego autorzy zestawiają umiejętności potrzebne do pracy w 2016 i w 2030, wynika, że coraz mniej czasu poświęca się na pracę fizyczną i wymagającą zdolności manualnych, rośnie zaś rola tzw. zaawansowanych umiejętności poznawczych - jak kodowanie i programowanie, ale także kreatywność, przyswajanie złożonych informacji oraz rozwiązywanie problemów.

Zdaniem autorów raportu do 2030 roku wzrośnie gwałtownie zapotrzebowanie na umiejętności społeczne i emocjonalne, w tym podejmowanie inicjatywy i przywództwa.

Kompetencje, które warto posiadać, ponieważ zapewnią sukces w przyszłości

Zródło: U.S. Bureau of Labor statistics; McKinsey Global Institute workforce skills model; McKinsey Global Institute analysis

Jak przekonują eksperci, jeśli firmom i instytucjom zajmującym się edukacją uda się wyposażyć pracowników w nowe, potrzebne umiejętności, zaowocuje to wzrostem wydajności i poprawą dobrobytu całego społeczeństwa. Kierunek zmian został już wytyczony. Ważne są inwestycje w kompetencje miękkie, takie jak: krytyczne myślenie, kreatywność i inteligencja emocjonalna oraz przygotowanie do tego, by dokształcać się przez całe życie, śledząc trendy i odpowiadając na nie.

Kompetencje, w które warto inwestować:

Kompetencje społeczne (do 2030 r. na europejskim rynku pracy popyt na nie wzrośnie o 22%).

Kompetencje poznawcze (do 2030 r. na europejskim rynku pracy popyt na nie wzrośnie o 14%)

Kompetencje techniczne i cyfrowe (do 2030 r. popyt na podstawowe umiejętności związane z IT wzrośnie o 65%. Pracownicy będą przeznaczać ponad 40% czasu więcej na działania wykorzystujące takie właśnie kompetencje. Natomiast popyt na zaawansowane umiejętności programistyczne i informatyczne wzrośnie o 90%.)

Kompetencje, które warto posiadać, ponieważ zapewnią sukces w przyszłości

Badania pokazują, że świat zmienia się szybciej niż edukacja. Zawody, do których się przygotowują się nasze dzieci, mogą zniknąć z rynku do czasu zakończenia przez nie szkoły. Im szybciej nauczymy dzieci myśleć o edukacji jako o procesie permanentnym, toczącym się w różnym rytmie przez całe życie, tym lepiej będą przygotowane do samodzielnego życia. Kluczowe znaczenie będzie miało docenianie tego, co dziecko robi w zakresie swojego rozwoju. Interesowanie się tym, czego dowiedziało i nauczyło się w szkole, jakie książki czyta, jakie filmy ogląda, jakiej muzyki słucha. Wyrażanie zainteresowania pokazuje dziecku, że to, co robi, jest ważne dla jego rodziców. Pozwólmy naszym dzieciom na swobodę w myśleniu, własne zdanie, podejmowanie dyskusji, mierzenie się z kontrowersyjnymi teoriami. To właśnie niepokorni buntownicy popychają świat do zmian, bo myślą inaczej, niestereotypowo, widzą możliwości tam, gdzie większość ich nie dostrzega.

Źródło:

17 czerwca 2020 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.