Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

Rekrutacja na zajęcia w CKT 2020/2021

Ogłaszamy nabór na zajęcia w Centrum Kreatywności Talent w roku szkolnym 2020/2021

Obecni uczestnicy zajęć mają zapewnione miejsce w wybranej grupie zajęciowej po dostarczeniu deklaracji kontynuacji zajęć do dnia

14 czerwca 2020r
do nauczyciela prowadzącego lub sekretariatu Centrum Kreatywności Talent
UWAGA: W przypadku kontynuacji kilku zajęć należy złożyć osobne deklaracje.

DEKLARACJA_KONTYNUACJI_ZAJĘĆ

Dla nowych kandydatów zapisy na zajęcia odbywają się w postępowaniu rekrutacyjnym według poniższego harmonogramu wyłącznie drogą elektroniczną: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów:

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DLA NOWYCH KANDYDATÓW
TERMINYZADANIA
15.06.2020r. - 26.06.2020r.Składanie dokumentów rekrutacyjnych kandydatów drogą elektroniczną na adres: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl
2.07.2020r. godz. 14.00Podanie informacji w formie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do placówki.
3.07.2020r. godz. 14.00W sytuacji wolnych miejsc podanie informacji o rekrutacji uzupełniającej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - wyłącznie w sytuacji wolnych miejsc
(mogą przystąpić do niej kandydaci, którzy nie dostali się
lub nie brali udziału w rekrutacji na wolne miejsca)

TERMINY

ZADANIA
17.08.2020r. – 26.08.2020r.Składanie dokumentów rekrutacyjnych kandydatów drogą elektroniczną na adres: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl
31.08.2020r. godz.14.00Podanie informacji w formie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do placówki
Zgodnie ze Statutem placówki do Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych (najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2014r.)

Centrum Kreatywności Talent
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do Centrum Kreatywności Talent na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Kryteria

wartość
punktacji

dokumenty potwierdzające kryteria

1Udział kandydata w zajęciach okresowych i warsztatach w placówkach wychowania pozaszkolnego20oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
2Uczestnictwo kandydata w szkolnych konkursach wiedzowych lub artystycznych30oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
3Laureaci konkursów, turniejów, zawodów sportowych, przeglądów artystycznych o randze co najmniej międzyszkolnej40oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
4Udokumentowana aktywność kulturalna lub społeczna kandydata (np. wolontariat)30oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ
5Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z zajęć w CKT10oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata w KARCIE REKRUTACYJNEJ

1 czerwca 2020 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.