Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

W CKT wspieramy lokalne inicjatywy!

Projekt WBO

Już tylko do 09.10.2023 r. trwa głosowanie na projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

To wielka szansa na modernizację naszego osiedla. Dzięki głosom mieszkańców wspólnie ulepszamy najbliższe otoczenie. Wystarczy zagłosować!

Projekt ponadosiedlowy nr 113
Zieleń to życie, ruch to zdrowie 2023 – Ołbin, Maślice, Zakrzów – część ołbińska: Zielone podwórka

Projekt zakłada rewitalizację dwóch ołbińskich podwórzy:

Projekt osiedlowy nr 163
Park E. Stein i S. Tołpy - przestrzeń rekreacji, wypoczynku i zabawy - nasadzenia zieleni, rewitalizacja ścieżek, place zabaw, meble miejskie

Projekt zakłada organizację przestrzeni rekreacyjnej oraz dostosowanie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, bez względu na wiek, miejsce zameldowania, czy obywatelstwo. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie numeru PESEL

Weźmy los naszego miasta w swoje ręce. To tylko od naszych głosów zależy, co powstanie w naszym sąsiedztwie.

Link do głosowania

Każdy głos się liczy!

Projekt WBOProjekt WBO
Projekt WBOProjekt WBO

4 października 2023 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.