Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na zajęcia w CKT (2023/2024)

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap procesu rekrutacji na zajęcia w Centrum Kreatywności Talent na rok szkolny 2023/2024. Po dokładnej analizie zgłoszeń, zamykamy zapisy do Pracowni matematycznej. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do pozostałych Pracowni artystycznych i edukacyjnych, gdzie nadal posiadamy wolne miejsca. Szczególnie zachęcamy uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do udziału w zajęciach matematycznej Grupy "Przyszłych Olimpijczyków", a uczniów klas VI-VIII do zapisywania się na warsztaty w Pracowni eksperymentu chemicznego.
Uwzględniając Państwa sugestie i oczekiwania, od września otwieramy nowe Pracownie:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszych zajęciach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo coś, co spełni oczekiwania i zainteresowania Państwa dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Centrum Kreatywności Talent

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRUGIEGO ETAPU NABORU

Rekrutacja uzupełniająca trwa do dnia 25.08.2023r.

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczęszczające do wrocławskich placówek oświatowych
(najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2017r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

REGULAMIN UCZESTNIKA_2023
ZGŁOSZENIE_2023

Druki dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej CKT.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

11 lipca 2023 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.