Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

UWAGA! Rekrutacja na zajęcia w CKT w roku szkolnym 2023/2024

TERMINYZADANIA
29.05.2023r.-09.06.2023r.Potwierdzenie kontynuacji uczestnictwa w zajęciach
26.06.2023r.-05.07.2023r.I etap rekrutacji elektronicznej
06.07.2023r.-07.07.2023r.Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej
11.07.2023r.Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji
(do godziny 15.00)
21.08.2023r.-25.08.2023r.Rekrutacja uzupełniająca
31.08.2023r.Ogłoszenie wyników rekrutacji
(do godziny 15.00)

Rekrutowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z wrocławskich placówek oświatowych
(najmłodszy rocznik to dzieci urodzone w 2017r.)

W procesie rekrutacji kandydaci mogą wskazać maksymalnie 5 rodzajów zajęć, w których chcą uczestniczyć. Wszystkie druki należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

REGULAMIN UCZESTNIKA_2023
ZGŁOSZENIE_2023

Druki dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej CKT.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent lub elektronicznie na adres:
sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku elektronicznych zapisów na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun lub Pełnoletni kandydat zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do sekretariatu Centrum Kreatywności Talent przed rozpoczęciem zajęć.

Centrum Kreatywności TALENT
ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
telefon: 71 798 67 06
e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

27 czerwca 2023 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.