Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

Archiwum

37 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka

Logo CKT z emblematami szachowymi

Zapraszamy serdecznie do udziału w tradycyjnym Memoriale Mistrza Czesława Błaszczaka!

Turniej zostanie rozegrany w przestronnych salach Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu
w dniach 26 - 29.06.2023r.

Komunikat organizacyjny

 1. Cel imprezy: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.
 2. Organizator: MUKS MDK Śródmieście Wrocław, MDK Śródmieście Wrocław
 3. Patronat: Dolnośląski Związek Szachowy
 4. Termin: 26– 29 czerwca 2023r.
 5. Miejsce gry: Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu
 6. Grupy turniejowe:
  Grupa A: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2015 lub młodsze),
  Grupa B: dzieci do lat 10 (urodzone w roku 2013 lub młodsze),
  Grupa C: dzieci do lat 12 (urodzeni w roku 2011 lub młodsi),
  Grupa D: OPEN zawodnicy z rankingiem FIDE lub minimum II kategorią szachową
 7. System rozgrywek:
  Grupa A, B, C – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.
  GRUPA D - OPEN – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 90 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.
 8. Turniej D – OPEN będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
 9. Zgłoszenia uczestnictwa można: dokonać za pośrednictwem serwisu: www.chessarbiter.com
  GRUPA A (do lat 8)
  GRUPA B (do lat 10)
  GRUPA C (do lat 12)

  GRUPA OPEN
  lub mailowo na adres: muksmdksrodmiescie@gmail.com

Nagrody:

W grupie A: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

W grupie B: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie C: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie D: puchary i dyplomy za miejsca 1-3. I miejsce – 500 zł. Reszta nagród zostanie podana do 3 rundy.

Terminarz:

Poniedziałek, 26.06.23

Wtorek, 27.06.23

Środa,
28.06.23

Czwartek, 29.06.23

GRUPY
A, B, C

Do 9:30 potwierdzenie udziału

10:00 – rundy I - IV

10:00 – rundy V-VII

Zakończenie ok. 15 minut po skończeniu się ostatniej partii

GRUPA OPEN

Do 16:30 potwierdzenie udziału

17:00 – I runda

10:00 – II runda

14:00 – III runda

10:00 – IV runda

14:00 – V runda

10:00 – VI runda

14:00 – VII runda

Zakończenie ok. 15 minut po skończeniu się ostatniej partii

Wpisowe płatne na konto:

MUKS MDK Śródmieście Wrocław

05 1500 1067 1210 6005 5785 0000

W terminie do 23.06.2023 (wpisowe zapłacone po tym terminie lub gotówką w dniu turnieju wzrasta o 50%)

Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi.

W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

31 maja 2023 | Powrót do spisu wiadomości

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.